Но‘вый‡ Завѣ‘тъ Си‘речъ че‘тырите Е„vангге‘лїи на четы‘ртѧ‘хъ Еваггели‘ста, переве‘дены ѿ Еллинскїѧ на балгарскїѧ Ѧ„зы‘‘къ, кoй‡то сѧ оупотреблѧ‘ва сега’ въ Болга‘рїѧта.

Type
E-Book
Authors
 
Category
Библия  [ Browse Items ]
Edition
 
Publication Year
1828 
Publisher
 
Tags
https://books.google.bg/books?id=8ZxSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
Abstract
 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.